gru 05 2007
MWW-dla dzieci- Grudzień 2007
Dodał: Zdzisław Grad   
05.12.2007.

Grudzień 2007 roku

Aby Wcielenie Syna Bożego, które Kościół przeżywa uroczyście w święta Bożego Narodzenia, pomogło narodom kontynentu azjatyckiego uznać Jezusa za Wysłannika Bożego, jedynego Zbawiciela świata.

 Kochany Młody Misjonarzu Jezusa!

Rozpoczynamy adwent liturgiczny, czas oczekiwania na przyjście Jezusa w piękną, betlejemską Noc. Znów pochylać się będziemy nad tajemnicą Słowa Wcielonego. Słowo Przedwieczne – Syn Boży – stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.

Jak co roku będziesz uczestniczyć w Roratach, czuwając wraz z Maryją, przynosząc kolorowy lampion, ciesząc się ze spełnienia obietnic starotestamentalnych.

Prorok Izajasz (Iz 9, 1 – 2. 6) pisze: naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (...). Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic (...).

Zapowiedź o Emmanuelu – Bogu z nami – stała się rzeczywistością dotykalną i oczywistą dla Maryi, Józefa, Pasterzy, Mędrców i wielu innych.Prorok Izajasz podkreśla, że zazdrosna miłość Pana Zastępów sprawi, iż Mesjasz będzie panować w pokoju bez granic.

Należysz do szczęśliwych dzieci Bożych. Wierzysz, że Jezus narodzony w Betlejem to Boży Syn, Który narodził się dla Twojego i mojego zbawienia, dla zbawienia wszystkich ludzi aż po krańce ziemi.

Dobra Nowina, którą Chrystus głosił i którą Kościół głosi nadal zgodnie z wolą Pana, musi być przepowiadana „wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15) i „aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Azja jest szczęśliwym kontynentem, bo Apostoł Pana Jezusa – święty Tomasz – głosił Ewangelię w Indii.

Sługa Boży Jan Paweł II w orędziu (z 1981 roku nr 5) podkreśla: Azja jest kontynentem, na którym wartości duchowe są bardzo cenione i gdzie poczucie religijne jest głębokie i wrodzone: ochrona tego cennego dziedzictwa musi być wspólnym zadaniem wszystkich, także Twoim i moim.Jan Paweł II zauważa – tym, co wydaje się w szczególny sposób zbliżać i jednoczyć chrześcijan i wyznawców innych religii, jest wspólne uznanie potrzeby modlitwy jako wyrazu ludzkiej duchowości, skierowanej do Absolutu. Nawet jeśli dla niektórych jest on Wielkim Nieznanym, w rzeczywistości pozostaje tym samym żywym Bogiem (orędzie nr 4).Modlitwa, Twój poranny i wieczorny pacierz, modlitwa w szkole czy po drodze, modlitwa, podczas której jednoczysz się z Bogiem, kochasz Go i pozwalasz obdarować się Miłością,  Przebaczeniem i Łaską  jest  rzeczywistością, w  której jesteśmy z Bogiem i ludźmi szukającymi Go na całym świecie.Podczas Adwentu, w noc Bożego Narodzenia i pozostałe piękne dni, gdy będziesz modlić się przy Maleńkim Jezusie, śpiewać kolędy i myśleć o Tych, Którzy jeszcze Jezusa nie poznali i nie pokochali przypominaj sobie modlitwę Jana Pawła II:

Błagam o mądrość i siłę dla głów państw i rządów w Azji, aby prowadzili swoje narody do dobrobytu i postępu.Błagam dla przywódców religijnych w Azji o pomoc z niebios, tak aby zawsze mogli wspierać wiernych w ich poszukiwaniu Absolutu.Modlę się, aby rodzice i dzieci coraz bardziej kochali się wzajemnie i coraz lepiej służyli swoim bliźnim. Polecam Wszechmogącemu i Miłosiernemu Bogu godność i los każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na tym kontynencie — godność i los całej Azji!

Trwajmy w ufnej modlitwie prośby wraz z Maryją i Józefem tulącymi Maleńkiego Jezusa.

s. Lidia Maria Przybysz SSpS