Aktualności arrow Moje zgromadzenie - SVD Werbiści arrow Założyciel Zgromadzenia łowa Bożego - SVD              
Advertisement
lip 26 2007
Założyciel Zgromadzenia łowa Bożego - SVD PDF Drukuj Email
Dodał: Krzysztof Laskowski   
26.07.2007.

1.Wstępne rozważanie o teologii charyzmatu

Przed kilku laty Zgromadzenie Słowa Bożego, znane w Polsce pod nazwą Werbiści, obchodziło 125 rocznicę założenia i działalności misyjnej. Pytanie o misyjną tożsamość tego Zgromadzenia, które założył w Holandii niemiecki kapłan Arnold Janssen, powraca wciąż na nowo w zmieniających się uwarunkowaniach historycznych.

Skromne początki i ogólne powątpiewanie w założycielski charyzmat ks. Janssena wydają się wyraźnie kontrastować z późniejszym dynamizmem powstałego dzieła. Dzisiaj gdy Zgromadzenie to niejako ma za sobą pierwszą młodość, niezwykle potrzebna jest pogłębiona refleksja nad fundamentalną inspiracją, która była u początków dzieła Arnolda Janssena i jej rozwojem za życia założyciela.

Charyzmat założyciela jest tym elementem, który wyróżnia każdą rodzinę zakonną i wyraża specyfikę jej służby dla Kościoła i świata. Charyzmat zawiera szczególną łaskę, która za sprawą Ducha Świętego stała się ciałem, innymi słowy rzeczywistością w życiu założyciela. Rodzinna zakonna ma za zadanie urzeczywistniać tę łaskę na wzór swego założyciela w każdym czasie swego istnienia. Doświadczenie uczy, że zgromadzenia, które nie są wierne własnym charyzmatycznym korzeniom, stopniowo zbaczają z kursu wyznaczonego im przez Ducha Św. w osobie założyciela, a tym samym zatracają swoją tożsamość .

Dlatego trwałe miejsce w historii mają tylko te zgromadzenia, które są świadome posiadanego charyzmatu założyciela i go urzeczywistnią twórczą wiernością w swej działalności. Charyzmat założyciela stanowi bowiem zasadę odnowy, o ile wciela się w różne, konkretne uwarunkowania historyczne i społeczne, adaptując się do różnych okoliczności i przyjmując odpowiednie strategie apostolskie . Niniejsze opracowanie jest jeszcze jedną próbą refleksji nad specyfikę charyzmatu misyjnego Zgromadzenia Słowa Bożego w świetle dostępnych źródeł i opracowań.

2.Historyczny i misyjny kontekst powstania Zgromadzenia Słowa Bożego.

Misyjne dzieło Arnolda Janssena rodzi się w II połowie XIX wieku, w okresie wielkiego przebudzenia i ożywienia misyjnego. Wyraźnym potwierdzeniem tego powiewu w działalności misyjnej był dynamiczny rozkwit zakonów i zgromadzeń, które za główny cel swojej działalności uważały pracę misyjną wśród pogan. W przeciągu jednego wieku liczba misjonarzy wzrosła z 500 do 50.000. Założono 43 nowe zgromadzenia misyjne (z tego 25 powstało we Francji).

Między 1805 a 1900 można naliczyć 18 większych zakonów o charakterze misyjnym. Nie tylko we Francji , ale także w innych krajach: Włoszech, Belgii, Irlandii i Anglii powstają liczne, nowoczesne domy misyjne.
Wyjątkiem w tej geografii były kraje języka niemieckiego, o czym z zatroskaniem informował Arnold Janssen we wrześniu 1876, podczas wystąpienia na XXIV zjeździe Niemieckich Katolików w Monachium.

Mówił wtedy: „Dlatego, moi Panowie, jako katolicy nie mamy się czym szczycić: katolickie Niemcy pozostały w tyle i nie mają ani jednego własnego domu misyjnego, by kształcić misjonarzy” . Natomiast w „Posłańcu Serca Jezusowego” pisał: „Oby nadeszły czasy, kiedy katolickie Niemcy wejdą w szlachetną rywalizację z Francją w sprawie misji wśród pogan... Nie mówmy: Mamy w Niemczech dość pola pracy misyjnej. Pan przecież powiedział: ” . Arnolda Janssen boleśnie odczuwał tę sytuację, sam jednak nie czuł się powołanym do tego dzieła.

W Niemczech były to lata obfitujące w konflikty religijne wrogiej atmosfery Kulturkampfu. Pod rządami Otto von Bismarcka nasiliło się prześladowanie Katolików, aby podporządkować Kościół katolicki państwu: osiem diecezji nie miało biskupów, tysiące parafii były bez duszpasterzy, zamknięte Seminaria duchowne i klasztory, liczne mandaty karne, konfiskaty i areszty. W tej atmosferze lektury podróżnicze z różnych czasopism geograficznych, artykuły misjonarzy oraz wydarzenia z historii misji inspirowały Arnolda Janssena do uczynienia czegoś ważnego dla dzieła misyjnego.


Dla Kościoła pojawiało się nowe niebezpieczeństwo, związane z nasilającym się duchem kolonializmu, który zagrażał przekształceniem misyjnego posłannictwa Kościoła w posłannictwo polityczne i kulturowe. Ruch misyjny i powstanie wielu nowych zgromadzeń misyjnych zmniejszyły zapotrzebowanie na jeszcze jeden dom misyjny . Mimo niesprzyjającego klimatu Arnold Janssen przeniknięty wiarą i ufny w działanie Opatrzności, po gruntownym przygotowaniu i w stosunkowo krótkim czasie, dokonał z cierpliwością otwartą na to, co wielkie, dzieła swego życia. 8 września 1875 r. założył w Steylu Dom Misyjny św. Michała.

3.Osoba Arnolda Janssena

Kim był założyciel szkoły misyjnej w Steylu, z której wyrosło Zgromadzenia Słowa Bożego, liczące dzisiaj liczy 6 tys. misjonarzy, pracujących w 63 krajach świata na wszystkich kontynentach? Kim był założyciel dwóch dalszych zgromadzeń żeńskich: Sióstr Misyjnych (1889) i Sióstr klauzurowych od Wieczystej Adoracji (1896)? Jaką drogę przebył, zanim bez reszty zaangażował się dla sprawy misyjnej?.
Na obrazach przedstawiano od najdawniejszych czasów założyciela, siedzącego przy biurku, na którym rozłożona była mapa świata.

Znamiennym jest, że ten syn zwykłego gospodarza z Dolnej Nadrenii wyrósł ponad zwyczajność swoich czasów, będąc w kontakcie z przewodzącymi ludźmi tamtych czasów, aby urzeczywistnić swoje dzieło. Arnold Janssen w rzeczywistości nie wyróżniał się ani zdolnościami pisarskimi, ani szczególnym krasomówstwem, ani też niezwykłą charyzmą. Był przeciętną indywidualnością, rzetelny, o silnej woli i wytrwałości, a także gorliwy w działaniu. W 1861 r. przyjął święcenia kapłańskie, a następnie przez 12 lat był nauczycielem gimnazjalnym w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych.

4.Rozwój religijny Arnolda

Biografia Arnolda Janssena ukazuje jego stopniowy rozwój i ukierunkowanie misyjne. Jednym ze źródeł tego rozwoju było apostolstwo modlitwy, które zachęcało do modlitwy i składania ofiar w intencjach Serca Jezusowego oraz potrzeb Kościoła Powszechnego. Oddanie się apostolstwu modlitwy otworzyło Janssenowi umysł i serce na potrzeby Kościoła w Europie i na całym świecie.
W wyniku sporu z kierownictwem szkoły; nie pozwolono mu na postawienie figury Matki Boskiej, zrezygnował ze stanowiska nauczyciela w Bocholt i został na dwa lata kapelanem Sióstr urszulanek w Kempen.

W 1874 zaczął wydawać miesięcznik „Małego Posłańca Serca Jezusowego”. W drugim numerze czasopisma w słowie redaktorskim pisał, że będzie się starał rozbudzić zainteresowanie głównie misjami Kościoła Katolickiego wśród pogan. Arnold Janssen staje się mężem w najwyższym stopniu katolickim, „vir catholicissimus” jak go określa jeden z dokumentów procesu beatyfikacyjnego. W tym zaszczytnym tytule wyraża się otwartość jego ducha i zmysł katolickiego uniwersalizmu, tak w znaczeniu geograficznym, jak i kulturowym.

5.Bezpośrednie okoliczności powstania Zgromadzenia

Arnold Janssen wertując 23 maja 1874 r „Gladbacher Volkszeitung” wyczytał wiadomość podaną przez ks. prałata dr von Essen z Neuwerk, że gości u niego z przyjacielską wizytą prefekt apostolski Hongkongu Raimondi. Janssen udał się tam, aby dowiedzieć się czegoś więcej o misjach. Zorientował się, że miejscowy proboszcz ks. dr Ludwik von Essen podjął już decyzję założenia domu misyjnego. W sprawozdaniu do Leona XIII w 1878 Janssen pisał: „Kiedy latem 1874 r. dwa razy odwiedził mnie prefekt Apostolski Hongkongu, eksc. Raimondi, upomniał mnie, abym o założeniu domu misyjnym nie tylko pisał, ale sam rozpoczął to dzieło. Początkowo się opierałem, ale kiedy po jego odjeździe lepiej poznałem wolę Bożą, przystąpiłem do dzieła” .

Zachęta prefekta Raimondi spowodowała, że Arnold Janssen nie mogąc zrealizować tego dzieła w Niemczech zakłada nowy dom misyjny w Holandii, tuż przy granicy z Niemcami. W latach 1874 i 1875 zabiegał o wsparcie w tej sprawie i otrzymał je od 32 biskupów holenderskich, niemieckich i austriackich, którzy widzieli w tym przedsięwzięciu palec Boży. Warto w tym miejscu zatrzymać się nad samym rozumieniem misji u Arnolda Janssena, pozwoli to bardziej uwyraźnić jego charyzmat misyjny.
O. Andrzej Miotk SVD

 
Aktualności przez kanał RSS
Znajdź mnie na Facebook'u
Rozmaitości
Ciekawe strony
Galeria Zdjęć
Księga Gości
Audycje Radiowe
Zamów moje książki
Mapa Strony
Kontakt
Napisz do nas
Dzisiaj jest...
22 Listopada 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Cecylia, Marek,
Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało 40 dni.