Aktualności arrow Historia misji arrow Chrześcijaństwo w Melanezji              
Advertisement
sie 10 2007
Chrześcijaństwo w Melanezji PDF Drukuj Email
Dodał: Zdzisław Grad   
10.08.2007.

 

Wyspa Fidżi uzyskało niepodległość w roku 1970, kiedy to Rząd Brytyjski zadecydował o wycofaniu się z archipelagu i przekazał władzę miejscowym mieszkańcom wysp. Przez 17 lat kraj ten uchodził za niepodległy w ramach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów z demokratycznie wybieralnym parlamentem. W 1987 armia Fidżi pod wodzą SMveni Rabuka obaliła rząd i od tamtej pory Fidżi uważa się za niepodległą republikę, zachowując jednak nadal status członkowski w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów. W roku 2000, po zaaranżowanym puczu pod przewodem Jerzego Speight, wszczęto debatę nt. wydalenia albo ewentualnego zawieszenia Fidżi w prawach członkowskich Wspólnoty. Jednak sugestie owe nie znalazły uznania u większości i stąd do chwili obecnej status prawny tego państwa nie uległ zmianie.2

Chrześcijaństwo w zderzeniu z rozdrobnieniem i z innymi religiami

Pierwszą grupą wyznaniową na Fiji byli i do dziś są metodyści Jana Wesleya. Na drugim miejscu utrzymują się katolicy i w końcu na trzecim - anglikanie.

W przeciągu ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku ludność Fidżi przynależała do 26 różnych odłamów i denominacji chrześcijańskich oraz do pięciu ważniejszych religii niechrześcijańskich. Metodyści skupiają w swych szeregach 33.6 % zamieszkałej ludności, katolicy 8.7 % i w końcu anglikanie (1.0%).

W chwili obecnej Fidżi jest jedynym krajem na Pacyfiku, gdzie spotykają się największe religie świata: Chrześcijaństwo, Hinduizm, Islam a nawet Konfucjanizm.3

Metodyści Jana Wesleya

Metodyści, którzy na Fidżi byli i nadal są najsilniejsi, przeżyli poważny kryzys podczas woskowej rebelii w 1987. Na tej bazie w roku 1988 rozpętała się uliczna kampania w kwestii należytego święcenia niedzieli, co spowodowało niezmiernie silną polaryzację poglądów w tej materii. W cztery lata później nastąpił rozłam w łonie tegoż Kościoła z powodu odmiennych konekcji partyjnych, osobistych urazów i przesadnych możliwości ingerowania w wewnętrzne jego sprawy. Ukazujący się w takim świetle i działający w atmosferze pewnego zdyskredytowania, metodyści na Fidżi tracą obecnie swoich wyznawców na rzecz innych denominacji. Ich przyrost jest mniejszy aniżeli średnia roczna przyrostu ludności w całym kraju. Kosztem metodystów bogacą się przede wszystkim Assemblies of God, the Christian Fellowship Mission/Every Home i inne ponadto grupy religijne. Innym powodem swoistych trudności metodystów na Fidżi, jest to, że - jak to określił Manfred Ernst - ich wyznanie reprezentuje bardziej kulturową aniżeli chrześcijańską orientację. I na tym metodyści się potykają, kiedy przychodzi im zmierzyć się teologicznie z nowymi grupami religijnymi, które prozelityzują ich wyznawców wszędzie tam, gdzie się nadarza okazja.5

Katolicy

Na drugim miejscu pośród Chrześcijan na Fidżi to katolicy, których przyrost jest nieco wyższy od średniej w skali krajowej.

Wedle danych z roku 1989, Fidżi liczyło 62 699 katolików na ogólną liczbę mieszkańców 715 375.

Dnia 21 czerwca 1966, wikariat apostolski na Fidżi podniesiony został do rangi archidiecezji ze stolicą arcybiskupią w Suva. Archidiecezja Suva obejmuje swym zasięgiem całą Republikę Fidżi i jest częścią Konferencji Episkopatu Katolickiego na Pacyfiku (CEPAC - Conferentia Episcopalis Pacifici).6

Archidiecezja Suva liczy 34 parafie z 28 kapłanami diecezjalnymi, 104 zakonnymi, 47 braćmi zakonnymi i 199 zakonnicami. W gronie najliczniejszych zgromadzeń zakonnych mieszczą się Misjonarze ze Zgromadzenia Maryji (SM - Societas Mariae). Następnie na Fidżi pracują Kolumbanie, Zgromadzenie Misyjne (the Congregation of the Mission), Hinduskie Towarzystwo Misyjne (the Indian Missionary Society), Bracia Szkolni fundacji Bł. Edmunda Ignacego Rice (CFC - Congragatio Fratrum Christianorum) i członkowie Zgromadzenia Św. Gabriela z Indii (SG). Wśród zakonnych wspólnot żeńskich na pierwszym miejscu zaznaczają się Córki Miłosierdzia. Ponadto w całej archidiecezji zatrudnionych jest 265 katechistów na pół etatu i 4 na pełnym etacie, którzy wspomagają duszpasterzy przewodząc zebraniom liturgicznym, szczególnie na wioskach, i udzielając katechezy w dni niedzielne i świąteczne.

Sporo Katolików świeckich na Fidżi angażuje się na polu ewangelizacji poprzez przynależność do Legionu Maryji. Inną formą apostolstwa na rzecz ludzi biednych i tych w potrzebie w wyniku klęsk żywiołowych i nieszczęść, to działanie w Stowarzyszeniu Św. Wincentego de Paul. Zrzeszenie Katolickich Kobiet udziela się przede wszystkich tam, gdzie w grę wchodzą interesy rodziny. Istnieje też pionierskie stowarzyszenie na rzecz całkowitej abstynencji (od napojów alkoholowych), które skupia w sobie ponad tysiąc członków. Z innych ponadto wymienić jeszcze należy sześć aktywnych grup charyzmatycznych oraz organizację, w których spotykają się małżeństwa i które swe zaangażowanie uzewnętrzniają w pięciu parafiach wiejskich.

Obecnie Kościół katolicki na Fidżi prowadzi 40 szkół podstawowych, 5 średnich zwykłych i 8 średnich (z programem maturalnym). 75 % z parafialnych dochodów Kościół przeznacza na edukację, ponieważ subsydia rządowe są mniej jak skąpe.

Na Fidżi działa jedno Wyższe Seminarium Duchowne Św. Piotra Chanel, w Suva, pod kuratelą CEPAC.7 W sumie seminarium to służy aż dla dwunastu diecezji na Pacyfiku, gdzie, dla przykładu, w roku 1993 studiowało 102 seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa.8

Anglikanie

Anglikanie na Fidżi już w latach 1960 podjęli zdecydowane kroki w kierunku autochtonizacji pod kierownictwem biskupa J. C. Yockler, pochodzącego z Australii. Efektem tych wysiłków jest dziś to, iż anglikanie na Fidżi są znani z pełnej lokalizacji. Jak to zaś przekłada się na codzienny język praktyczny, pokazują to znowu inne fakty: Kościół ten prowadzi sześć szkół podstawowych i 2 szkoły średnie. Dalej - Kościół ten reprezentuje bardzo otwartą postawę w stosunku do innych wyznań. Na pewno obecni anglikanie na Fidżi, to Chrześcijanie dialogu o profilu ekumenicznym.

Strukturalnie anglikanie na Fidżi stanowią sobą część Diecezji Polinezyjskiej. Jej główna siedziba mieści się w Suva i z tego miejsca Polinezyjska Urząd Biskupi Kościoła Anglikańskiego dogląda cztery podległe sobie instytucje diecezjalne.9

Inne denominacje chrześcijańskie

Obok tych trzech powyżej wspomnianych Kościołów Chrześcijańskich, na Fidżi operuje szereg rozmaitych denominacji o podłożu chrześcijańskim z Adwentystami Dnia Siódmego na czele, które w większości przybyły tam i przyjęły się w rozmaitych okolicznościach, w różnym czasie i w wyniku szczególnych zapotrzebowań a często nawet z przyziemnego wyrachowania i kalkulacji.

Na Fidżi 99.94 % ludności podkreśla i przyznaje się, że jest religijną. Stąd istnieje w tym kraju miejsce na wszelakie religie i na jej wielką rozmaitość.10

Zdzisław Z.Kruczek,CSMA
 
Aktualności przez kanał RSS
Znajdź mnie na Facebook'u
Rozmaitości
Ciekawe strony
Galeria Zdjęć
Księga Gości
Audycje Radiowe
Zamów moje książki
Mapa Strony
Kontakt
Napisz do nas
Dzisiaj jest...
22 Listopada 2017
Środa
Imieniny obchodzą:
Cecylia, Marek,
Maur, Wszemiła
Do końca roku zostało 40 dni.