Aktualności arrow Historia misji arrow Ewangelia na Wyspach Salomona w dobie postkolonialnej              
Advertisement
sie 10 2007
Ewangelia na Wyspach Salomona w dobie postkolonialnej PDF Drukuj Email
Dodał: Zdzisław Grad   
10.08.2007.

 


Kolonialny status Wysp Salomona dotrwał do roku 1980, kiedy to Brytyjki Rząd kolonialny obdzielił ich mieszkańców niepodległością (za wyjątkiem Bougainville, północna część Wysp Salomona, która dzieliła odmienne losy kolonialne i obecnie przynależy do Papui Nowej Gwinei). Od tamtego czasu (1980) archipelag ten jest pełnoprawnym członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów i w chwili obecnej przeżywa podobne niepokoje i zagrożenia, jakich doświadcza sporo innych nacji w Melanezji, Mikronezji czy Polinezji na Pacyfiku.

Chrześcijaństwo jako mozaika różnorodnych denominacji

Pod koniec XX wieku na Wyspach Salomona działało 18 różnych ugrupowań wyznaniowych i pięć organizacji ewangelizujących o podłożu fundamentalistycznym. Jeśli chodzi o liczące się wyznania, to z tych na Wyspach Salomona istnieją anglikanie, którzy z tym zakątku ziemi znani są pod nazwą: Kościół melanezyjski (the Church of Melanesia). Potem na drugim miejscu widoczni są katolicy i w końcu na trzecim Ewangelicka Misja Południowego Pacyfiku (the South Sea Evangelical Mission).

Kościół melanezyjski (anglikanie)

Na Wyspach Salomona anglikanie znani są pod nazwą: the Church of Melanesia (Kościół melanezyjski). Po uzyskaniu przez Wyspy Salomona niepodległości w 1980, anglikanie opadli w przyroście i ich roczna stopa procentowa jest nieco niższa od tej w skali całego kraju. Jako wyznanie są oni w pełni niezależni od 1975 od innych wspólnot anglikańskich działających poza obrębem ich kraju. Na całym obszarze funkcjonuje sześciu biskupów autochtonów (arcybiskup i pięciu biskupów), którzy troszczą się o powierzony im Lud wraz z 300 kapłanami.

W działalności tej wspomagają ich następujące wspólnoty zakonne: Melanezyjska Wspólnota Braci (the Melanesian Brotherhood) powołana do życia w roku 1925, Siostry od Krzyża (the Sisters of the Cross) założone w 1929, Towarzystwo Św. Franciszka (the Society of Saint Francis) istniejące od 1970, Wspólnota Sióstr Kościoła (the Community of the Sisters of the Church) liczące swą niedługą historię od 1970 i najkrócej istniejąca grupa zakonna, bo od roku 1979, Melanezyjska Wspólnota Sióstr.

Anglikanie prowadzą tylko dwa kolegia uczelniane (primary colleges), 22 dwa szpitale, jedną klinikę, jedno leprozorium i kilka centrów wspólnotowych, gdzie realizują różnorodną posługę dla ludności w zależności od potrzeb i oczekiwań. Od 1971 Kościół ten prowadzi również Instytut Teologiczny (Theological Centre), gdzie prawie wszyscy wyświęceni duszpasterze anglikańscy i inni ponadto, są tam kształceni i formowani.

Dla anglikanów z Wysp Salomona bardzo trudnym zagadnieniem jest ustosunkowanie się do popularnych praktyk w nabożeństwach o charakterze charyzmatycznym. Praktyki te implementują u siebie na szeroką skalę wspólnoty pentekostalne (zielonoświątkowcy). To bardzo odpowiada duchowi i usposobieniu Melanezyjczyków i stąd są próby przenoszenia tych praktyk na teren Kościoła melanezyjskiego (anglikańskiego), co z kolei jest w kolizji i nie harmonizuje z anglikańskimi wytycznymi i normami na Wyspach Salomona.

To powoduje zgrzyt i w ostatecznym rozrachunku anglikańscy zwierzchnicy kościelni tego kraju oskarżani są, że nie stać ich na odpowiednią i mądrą w tym względzie akomodację i swoistą charyzmatyczną inkulturację.

Innym, bardzo poważnym i zarazem bolesnym problemem w Kościele melanezyjskim na Wyspach Salomona jest sprawa ogólnie pojętej dyscypliny.
Nie rzadko zdarza się, że sami wierni opuszczają macierzysty Kościół z powodu złego przykładu i postępowania swoich duchownych i z powodu dysput o grunta, w których to konfliktach namiętnie uczestniczą anglikańscy księża tubylczy i przyjmując nieobiektywne racje bardzo często przechylają się na stronę tych, z którymi są spokrewnieni albo spowinowaceni przez swoje małżeństwa lub trybalne układy.

Te i inne jeszcze okoliczności są powodem, że Kościół melanezyjsła na Wyspach Salomona traci wielu wyznawców na rzecz sekt fundamentalistycanych, w tym szczególnie Adwentystów Dnia Siódmego.

Kościół katolicki

Na Wyspach Salomona Kościół ten przyrasta nieco ponad średnią krajową, gdy chodzi o procentowy wskaźnik wzrostu ludności. Prowadzi on pięć centrów leczniczych i jeden szpital, czternaście szkół podstawowych, dwie zawodowe, jedenaście szkół średnich, jedno centrum duszpasterskie, i centra formacyjne dla miejscowych sióstr zakonnych. Około 60 % z całego budżetu kościelnego pochodzi z zagranicy.

Wygląda też na to, że Kościół ten jawi się jako najbardziej politycznie i społecznie zaangażowany wśród mnóstwa innych grup wyznaniowych, gdy idzie o wypowiedzi i podkreślanie zagadnień społecznych, takich jak: bezrobocie, zaniedbanie kwestii młodocianych, masowa migracja ludności z osad wiejskich do miast, itp.

Katolicy są też bardzo otwarci na nowe formy pobożności i są zdolni akomodowć się do miejscowych tradycji i zwyczajów (inkulturacja). Personel duchownych (59 księży, 102 siostry zakonne i dziewiętnastu braci zakonnych) w dużym procencie wywodzi się i nadal przeważa z zagranicy. Natomiast katecheci w stu procentach, to miejscowi wyspiarze.

W 1978 Honiara (stolica kraju) podniesiona została do statusu archidiecezji. W chwili obecnej prowincję kościelną na Wyspach Salomona stanowi Archidiecezja Honiara wraz z diecezjalnymi sufraganiami Gizo i Auki. W ostatnich latach Kościół katolicki na Wyspach Salomona powołał do istnienia własne Wyższe Seminarium Duchowne, którego prowadzenia podjęli się Misjonarze Św. Wincentego a Paulo z Australii.

Episkopat Wysp Salomona stanowi wspólną Konferencję Biskupów wraz z Episkopatem Papui Nowej Gwinei.

Ewangelicka Misja Południowego Pacyfiku
(South Sea Evangelical Mission)

Misja ta, i inne podobne je ugrupowania, jak np. Christian Felloship Churches i Churches of Christ kształtowały się poza granicami archipelagu i z czasem przeszczepione zostały przez krajowców tych wysp powracających z prac zarobkowych na plantacjach trzciny cukrowej w Australii.

Wyznanie to w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia przeżywało mocne wstrząsy o podłożu charyzmatycznym (wpływy zielonoświątkowców). To formowało swoiście poniekąd zwolenników tego ugrupowania i stąd obecnie ich rozumienie wiary, modlitwy, rozwoju ekonomicznego, polityki, i innych jeszcze wartości, jest rozumiane na zasadzie funkcjonalizmu (do, ut des), a nie w oparciu o osobisty poziom moralny, wewnętrzne wyrobienie, profesjonalizm, fachowość czy zdrową rywalizację.

Inne ugrupowania religijne

Od roku 1914 na Wyspach Salomona zadomowili się również Adwentyści Dnia Siódmego. Ich prozelityzm stwarzał i do dziś przysparza przeróżnych kłopotów innym, szanującym się wyznaniom. Abstrahując jednak od tej delikatnej materii trzeba rzec, że adwentyści angażują się tam mocno na polu lecznictwa, szkolnictwa i innych posług. Ich liczbowy przyrost wyznawców z ostatnich lat jest tam najwyższy w świecie.

Kolejną misją, która osiadła na Wyspach Salomona, byli metodyści. Dziś znani są tam oni jako Kościół zjednoczony (United Church of Papua New Guinea and Solomon Islands). Ich historia na tych wyspach rozpoczęła się w 1902. Chociaż procentowo nie liczą się oni tam wielce, to jednak obecnie na archipelagu prowadzą 11 szkół podstawowych, jeden szpital i trzy kliniki. Nie omieszkają też wyrażać swych opinii i być obecnymi w kwestiach społecznych kraju i tradycyjnych wartości kulturowych. Na polu ekumenizmu zajmują postawę umiarkowaną.

Obok tych wymienionych powyżej wyznań, na Wyspach Salomona zadomowiło się wiele innych, takich, jak: Świadkowie Jehowy, Kościół Rhema, Misja World Yision, Christian Outreach Centre, Assemblies of God, Campus Crusade for Christ, Every Home for Christ, Child Evangelism, Wycliffe Bibie Translators International/ Summer Institute of Linguistics oraz kilka Ewangelicko-Fundamentalistycznych Organizacji Parakościelnych. Te ostatnie są pod przemożnym wpływem im podobnych, istniejących w USA 30.


o.Z.Kruczek,CSMA

 
Aktualności przez kanał RSS
Znajdź mnie na Facebook'u
Rozmaitości
Ciekawe strony
Galeria Zdjęć
Księga Gości
Audycje Radiowe
Zamów moje książki
Mapa Strony
Kontakt
Napisz do nas
Dzisiaj jest...
21 Listopada 2017
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Albert, Alberta,
Albertyna, Janusz,
Konrad, Konrada,
Maria, Piotr,
Regina, Rena, Rufus,
Twardosław, Wiesław
Do końca roku zostało 41 dni.